Vereniging

Onze vereniging is opgericht op 27 november 1931 en bestaat inmiddels al meer dan 80 jaar. Het streven is een laagdrempelige en gezellige vereniging te zijn van leden met diverse interesses rond het bijenhouden. Momenteel bestaat de vereniging uit zo’n 60 leden en donateurs.

We zijn lid van de grootste landelijk bond, de NBV. We organiseren verschillende activiteiten, waaronder lezingen en een jaarlijkse kaarsentrekavond.

Voor beginnende imkers bestaat er de mogelijkheid om bij ons een basiscursus bijenhouden te volgen, waarbij je door ervaren imkers begeleid zult worden. Voor geïnteresseerden in bijen, is er de kennismakingscursus. We geven voorlichting aan scholen en hebben een prachtige voorlichtingsplek in een eendenkooi aan de rand van Zwolle. We staan op markten, houden demonstraties en doen mee aan de jaarlijkse landelijke open imkers dagen. We zijn er graag druk mee.


Naast het onderlinge contact besteden we veel aandacht aan het contact met andere belanghebbenden. We zijn graag de gesprekspartner van de gemeente Zwolle en andere milieuorganisaties als het gaat om zaken rondom bijen en andere bestuivers.

Heb je altijd al iets gehad met de natuur, of ben je geschrokken van de achteruitgang van bijenpopulaties door invloed van de mens en wil je iets terug doen? Mogelijk is het houden van bijen dan iets voor jou. Met het houden van bijen sta je met beide benen in de natuur en help je deze belangrijke insect in zijn momenteel nog ongelijke strijd. Je leert niet alleen het nodige over de honingbij, maar ook van de flora waar ze op vliegen. Wil je wel helpen maar geen bijen houden, dan bestaat er de mogelijkheid donateur te worden van onze vereniging. Wellicht tot snel 

ALV 9 november 2016:

Tijdens een geanimeerde vergadering gingen alle aanwezige leden akkoord met het voorstel de statuten te wijzigen.

De belangrijkste wijzigingen:-

De nieuwe verenigingsnaam: Bijenvereniging Zwolle

Een tweede type lidmaatschap: Zwols lid

Een tweede doel van de vereniging: het bevorderen van de leefbaarheid van wilde bijen en hommels.

Het bestuur legt de statutenwijziging z.s.m. voor aan een notaris.  In de ledenvergadering voorjaar 2015 heeft  het bestuur de visie voor de periode 2015-2020 vastgesteld. Als je die wilt nalezen, klik dan hier