Zwolle Eldorado voor bijen

Zwolle Eldorado voor bijen

Het klinkt vreemd, maar de stad Zwolle is een eldorado voor bijen.  De vliegende dieren vinden er meer voedsel dan op het platteland. Een vreemde constatering, als je wat nadenkt over de eerste twee zinnen van deze Peperkorrels. Deze vaststelling is dan ook niet van ondergetekende maar is opgetekend uit de mond van Geert Hummelen, een imker die opereert onder de naam De Bijenboer. Zijn uitspraak wordt volmondig bevestigd door Sander Uiterwijk, voorzitter van de bijenteeltvereniging Zwolle.Tuinen, parken en ander groen in de stad vormen de voedselbron voor de honingbij. Om het scherp te stellen bloeit op het platteland veel minder als gevolg van intensieve landbouw en veeteelt. Een trieste conclusie. (door Anton Cramer) bron de Peperbus.