Lidmaatschap

Het lidmaatschap bij onze vereniging biedt vele voordelen: men kan deelnemen aan gezamenlijke activiteiten, gebruik maken van voorzieningen en contacten leggen met andere imkers. Het lidmaatschap bij onze vereniging biedt vele voordelen: men kan deelnemen aan gezamenlijke activiteiten, gebruik maken van voorzieningen en contacten leggen, ervaringen uitwisselen met andere imkers.

Onze vereniging biedt twee vormen van lidmaatschap: gewoon lid (geregistreerd bij de NBV) en Zwols lid.

Gewoon lid:

Gewone leden ontvangen het interessante NBV-maandblad “Bijenhouden”, dat naast een aantal vaste rubrieken ook nationale en internationale informatie verschaft over alles wat de bijenteelt raakt. Het lidmaatschap houdt ook een collectieve verzekering van de bijenvolken in (max. 4 volken). Het lidmaatschap bedraagt € 70,- per jaar (€10,- van dit bedrag komt ten goede aan de vereniging). De leden kunnen in de Schellerhoeve gebruik maken van de honingslinger en overige materialen van de vereniging. Beginners kunnen begeleiding krijgen van een ervaren imker.

Zwols Lid:

Zwolse leden zijn volwaardig lid en kunnen gebruik maken van alle voorzieningen, deelnemen aan alle activiteiten en krijgen desgewenst ondersteuning. Maar ze worden niet geregistreerd bij de NBV, ontvangen niet het maandblad en zijn niet aangesloten bij de collectieve verzekering. Het Zwolse lidmaatschap bedraagt € 40,- per jaar. Dit bedrag komt volledig ten goede aan de vereniging.

NIEUWE LEDEN ZIJN VAN HARTE WELKOM!  

Lid worden gaat door aan te melden bij de NBV. Mensen die Zwols lid willen worden, kunnen mailen naar pieter@bijenverenigingzwolle.nl.
De ledenadministratie wordt gevoerd door de secretaris, die belangstellenden graag meer informatie geeft over de vereniging. Voor algemene informatie kunt u ook altijd bij de andere bestuursleden terecht.

Donateurschap.

Zij die geen lidmaatschap van de NBV wensen, maar wel op de hoogte willen blijven van de activiteiten van onze vereniging en/of hieraan willen deelnemen, of onze vereniging geldelijk willen steunen zijn welkom als donateur tegen een betaling van een minimumbedrag van € 15,= per jaar. 

Donateurs wordt verzocht hun bijdrage over te maken op rekeningnummer: NL58 INGB 0001 7265 46  ten name van Bijenvereniging Zwolle.