Help de bij

Help de bij

Hoe kun je de bij helpen?

Bijen zijn bestuivers en zij zijn belangrijk voor het bestuiven van bloemen, groenten, granen en fruit. In Nederland vliegen er ca. 350 verschillende bijensoorten (incl. ongeveer 20 soorten hommels) en daarvan is de honingbij er één van. Bijen hebben gedurende het gehele bijenseizoen behoefte aan stuifmeel en nectar; dus vanaf het moment dat ze rond februari gaan uitvliegen tot in oktober wanneer ze in winterrust gaan. Je kunt de bijen helpen door veel verschillende bloemen te zaaien en heesters en bomen aan te planten die rijk zijn aan stuifmeel en nectar. Ook bloembollen, vooral de hele vroege voorjaarsbloeiers, zijn een weldaad voor bijen. Informatie over geschikte drachtplanten en in welke periodes deze bloeien kun je bijvoorbeeld hier vinden.

Bijen en andere bestuivende insecten zijn erg gevoelig voor pesticiden. Ze raken daardoor verzwakt, worden gevoeliger voor ziekten of gaan er bij hoge doses meteen aan dood. Vraag daarom bij telers zoveel mogelijk naar biologisch geteelde planten, zaden en bollen. Vooral de reguliere bollenteelt gebruikt helaas nog erg veel chemicaliën. Gebruik in jouw eigen (moes)tuin geen giftige bestrijdingsmiddelen. Koop zoveel mogelijk biologisch geteelde voedingsmiddelen; immers hoe meer boeren zonder gebruik van landbouwgif gaan telen hoe schoner het landschap en het water, en hoe rijker de omgeving aan biodiversiteit. Gezonder voor bijen, andere dieren én mensen.

Zorg in je tuin voor rommelhoekjes voor overwinterende wilde bijen of maak een bijenhotelletje. Je maakt deze heel eenvoudig door in een blok hout een aantal gaatjes te boren of holle riet- of bamboestengels in een (wijn)kistje te steken. Op internet kun je veel voorbeelden vinden van het maken van een bijenhotel.