Cursussen

De Bijenvereniging Zwolle (BVZ) organiseert in 2020 weer een kennismakingscursus bijen, met als onderwerpen het houden van honingbijen/de imkerij, de wilde bij en hommel en het belang van drachtplanten. De cursus wordt gehouden in de Schellerhoeve op drie woensdagavonden 18 maart, 25 maart en 01 april van 19.30 – ca. 21.30 uur.

Meer informatie en inschrijven…

We starten de eerste avond met een kennismaking met het imkervak, waarmee je een beeld krijgt van de imkerij: wat er in en om de bijenkast gebeurt gedurende de vier seizoenen, hoe het volk van de honingbij zich ontwikkelt, de taakverdeling in het volk, de materialen en de kennis die een imker nodig heeft. Een boeiend verhaal!

Insecten en dus ook bijen zijn van groot belang voor de biodiversiteit. In NL leven enkele honderden soorten wilde bijen en hommels, in Zwolle e.o. vele tientallen ervan. Die moeten allemaal zelf hun kostje bij elkaar scharrelen, zich voortplanten en de winter overleven, zonder een imker die op ze past. Dat doet elke soort op z’n eigen wijze, in een omgeving die bij hem past. In tuin, park, bos en weiland.

Samen met de honingbijen hebben ze nectar en stuifmeel nodig, en dat betekent dat het vooral in het voor- en najaar soms ‘dringen’ is bij de bloeiende planten en bomen (de drachtplanten). Dat het is derde onderwerp van deze cursus: hoe de dracht in Zwolle en omgeving is, waarom het zo belangrijk is om voor veel bloei te zorgen, in de eigen tuin, in de woonomgeving. En ook om het juiste onderhoud toe te passen.

Bijen zijn van groot belang voor onze biodiversiteit. Na deze cursus weet u er zeker meer van!

De cursus wordt gegeven door:
Johan Wichink (bijenteeltleraar)
Froukje Idsardi
Nicole Verkerk


In 2020 organiseren we geen basiscursus bijenhouden. De reden is dat zo’n cursus veel inzet vergt van onze leden. En na drie jaar basiscursus organiseren, doen we het een jaar zonder. Meestal organiseren onze buurverenigingen ook een basiscursus. Dus als je die graag in 2020 wilt volgen: kijk op de website van de NBV.

Algemene informatie:

Het doel van de Basiscursus Bijenhouden is om mensen die geïnteresseerd zijn in honingbijen te leren verantwoord met bijenvolken om te gaan en ze vakbekwaam te behandelen. De cursus bestaat uit een vijftal theorielessen en 10 – 12 praktijklessen. De cursus wordt afgesloten met een test/examen, waarna u het NBV-diploma krijgt overhandigd. Tijdens het jaar waarin u de cursus volgt bent u gratis lid van de NBV en ontvangt u het NBV vakblad Bijenhouden. Tevens wordt u ingeschreven voor de ontvangst van Imkernieuws, de digitale nieuwsbrief van de NBV. En u bent lid van onze vereniging!

De basiscursus laten we altijd vooraf gaan door een kennismakingscursus bijenhouden, in januari/februari. Twee avonden waarin je een goed beeld krijgt van het volk van de honingbij en het werk van de imker. 

Heb je een vraag over de bijencursussen? Stuur dan een mail naar info@bijenverenigingzwolle.nl