Aziatische hoornaar

Aziatische hoornaar

De Aziatische hoornaar (Vespa velutina) is een invasieve exoot die sinds een aantal jaren in Nederland wordt aangetroffen. De hoornaar is schadelijk voor honingbijen, hommelsoorten en andere bestuivende insecten. Bekijk hoe je een Aziatische hoornaar en zijn nest snel herkent. En lees wat je kunt doen als je een Aziatische hoornaar ziet vliegen.

Hoe herken je een Aziatische hoornaar?
Aziatische hoornaar

* tussen 2 en 3 cm lang
* zwart borststuk
* zwarte antennes
* geel uiteinde aan de poten
* achterlijf met 2 smalle en 1 brede oranje band
* koningin en werkster ongeveer even groot

Wat kun je doen?

Maak altijd een foto en meld het op https://waarneming.nl/go/vespa-velutina/ als je een Aziatische hoornaar denkt te zien. Hiervoor is geen account nodig. Zodra de melding is geverifieerd wordt er contact opgenomen met de melder voor vervolgacties. Ook is het melden belangrijk om goed inzicht te krijgen in de opmars en verspreiding van de Aziatische hoornaar in Nederland.

Volg de Facebookgroep “Opsporing Aziatische hoornaar Nederland” en de waarnemingen op waarneming.nl om op de hoogte te blijven van waarnemingen en de meest recente ontwikkelingen rond de Aziatische hoornaar in Nederland.

Sla in de zomer Aziatische hoornaars niet dood, zij kunnen namelijk ingezet worden bij het vinden van het zomernest hoog in de boom. Noteer de richting waar de hoornaar naar toe vliegt. Ook hier is het van belang de waarneming te melden. De provincies zijn verantwoordelijk voor het weghalen van de nesten.

Voor meer informatie kun je terecht op de site van de NBV.

Op woensdag 11 oktober 2023 heeft Leontine Uijthof (hobby imker en leraar imkeren) een presentatie gegeven aan de leden van de Bijenvereniging Zwolle. Deze is op te vragen bij secretaris@bijenverenigingzwolle.nl.